Wij zijn ook voor hands-on behandelingen weer open!

Uiteraard met in achtneming van alle voorgeschreven regels van het RIVM.

Lees verder

Het Kruispunt is een multidisciplinair zorgcentrum voor bekkenproblematiek. Hieronder verstaan we alle bekkenbodemproblemen, bekkenpijnproblemen, buikpijnklachten en onderrugklachten die een relatie hebben met het bekken en de bekkenbodem.

Dankzij onze multidisciplinaire aanpak zijn wij in staat om complete zorg op maat te bieden aan mannen, vrouwen en kinderen. U bent van harte welkom bij onze praktijk in Heemskerk, Alkmaar of Maarssen.

In Maarssen kunt u sinds 1 januari 2018 terecht bij Het Kruispunt Vechtstreek dat onder leiding staat van Ana Klokke. Zie voor meer info over de locatie de contactpagina.

KakkieMakkie wordt in Kruispunt Vechtstreek ingevuld door Ineke de Gee.